Luottopuu Oy – jättestockar och grovt specialvirke

Jättiläispuu kaato

Luottopuu Oy är ett östfinskt företag inom träförädling, vars huvudsakliga verksamhet är köp och försäljning av virke. Företaget köper virke på rot från privata skogsägare i Kajanaområdet, främst i Kuhmo. På privata skogsägares marker finns långsamt växande, exceptionellt kraftiga barrträd - granar och tallar, som är för stora för mekanisk avverkning och för sågverkens automatiserade linjer som sågar virke. Luottopuu Oy har utvecklat och byggt en verksamhet där man använder dessa "skogsjättar". Genom att göra det, säkerställs värdefull användning för dem. Utan specialiserade förädlingsmetoder flisas istället överdimensionerade träd till flis och görs till massa.

Vaakavannesahaus

Stockar

Vi klassar en stam med en basdiameter på minst 60 centimeter som ett jätteträd. Vi hugger ner träden med motorsåg och transporterar dem till vårt eget sågverk i Kuhmo. Där sågar vi de kraftigaste stammarna med en horisontell bandsåg till stockar med plan ut- och insida vars tjocklekar är 30 centimeter. Efter ett par års naturlig torkning är de sågade stockarna redo att huggas för till exempel till bastur, villor eller andra hus. Teamet som arbetar med snidning av stockramar är specialiserade på att hugga stockar av den här tjockleken och känner till kraven för detta material mycket väl.

Balkar

Av de överblivna delarna, efter det som blir, då vi har sågat stockarna, levererar vi grova plankor åt snickeriverkstäder som material för möbler. Tjockleken på plankorna varierar mellan 50 och 100 millimeter och bredden mellan 50 och 80 centimeter. Med en fältcirkelsåg, med ett övre sågblad, sågar vi fram extra grova balkar samt balkar för nybyggnation och renovering. Balkarnas mått är till exempel 200×200 mm, 250×250 mm och 300×300 mm. Andra dimensioner är också möjliga. Balkarnas längder är 3-8 meter. Vi sågar i första hand fram gran och tall, men i vårt utbud finns även lärk, björk och asp.